दिशा-ज्ञान

 
 
 

कर्मचारी प्रोफाइल

18.12.2014 को कर्मचारियों की स्थिति (शिक्षण)

Staff   Staff   Staff  
आर डेनियल रेत्नाकुमार   ओ मणिकंडन   बी नवीन कुमार भक्त
प्राचार्य   उप-प्राचार्य   पी॰जी॰टी॰ जीव विज्ञान
         
Staff   Staff   Staff
लता वी   एम एस मेत्री   एम एम मैथ्यू
पी॰जी॰टी॰ गणित   पी॰जी॰टी॰ इतिहास   पी॰जी॰टी॰ अंग्रेजी
         
Staff   Staff   Staff
सजित जोसेफ़   सुजीता सत्यन   एम के मंजुनाथ
पी॰जी॰टी॰ भौतिक विज्ञान   टी॰जी॰टी॰ अंग्रेजी   टी॰जी॰टी॰ कन्नड़
         
Staff   Staff   Staff
नागरतना एस   वीर रविप्रसाद   सिन्दु नायर
टी॰जी॰टी॰ विज्ञान   टी॰जी॰टी॰ गणित   टी॰जी॰टी॰ अंग्रेजी
         
Staff   Staff   Staff
अमित कुमार सिंह   भारत लाल यादव   राघवेंद्र आर
टी॰जी॰टी॰गणित   पी॰जी॰टी॰ हिन्दी   लाइब्रेरियन
         
Staff   Staff   Staff
पी पी ससीकुमार   यल्लप्पा वेंकप्पा बय्यापुर   लक्ष्मण
संगीत शिक्षक   टी॰जी॰टी॰ कन्नड़   पी ई टी (पु॰)
         
Staff   Staff    
जी आर लालनवर   लाल सिंह    
कला शिक्षक   टी॰जी॰टी॰ हिन्दी    
         
Staff   Staff    
महेश चाँद यादव   सरवनन    
टी॰जी॰टी॰ समाज-शास्र   S-FCSA    
         


18.12.2014 को शिक्षणेतर कर्मचारियों की स्थिति

JNV Chamarajanagar - Non-Teaching Staff   JNV Chamarajanagar - Non-Teaching Staff   JNV Chamarajanagar - Non-Teaching Staff
ससिकला वी जी   चिन्नापिल्लई   सुशीला स्टीफन
कार्यालय अधीक्षक   अवर लिपिक   स्टाफ़ नर्स
         
JNV Chamarajanagar - Non-Teaching Staff   JNV Chamarajanagar - Non-Teaching Staff   JNV Chamarajanagar - Non-Teaching Staff
कनकराजु एम   प्रवीण कुमार आर   शिवंजय्या
प्रवर लिपिक   भंडारक   रसोइया
         
JNV Chamarajanagar - Non-Teaching Staff   JNV Chamarajanagar - Non-Teaching Staff   JNV Chamarajanagar - Non-Teaching Staff
विजय कुमार शर्मा   एस सुब्रमणि   ए चिनप्पा
खान-पान सहायक   वाहन चालक   चौकीदार
         
JNV Chamarajanagar - Non-Teaching Staff   JNV Chamarajanagar - Non-Teaching Staff   JNV Chamarajanagar - Non-Teaching Staff
के शिवकुमार   शंकर आर   बसवराज
चौकीदार   चौकीदार सह सफाईकर्ता   इलेक्ट्रिशियन
         
JNV Chamarajanagar - Non-Teaching Staff   JNV Chamarajanagar - Non-Teaching Staff   JNV Chamarajanagar - Non-Teaching Staff
कुमार   सी वेंकटेश   सिद्दराजू
भोजनालय सहायक   प्रयोगशाला सहायक   चौकीदार सह सफाईकर्ता
JNV Chamarajanagar - Non-Teaching Staff      
रेचन्ना      
भोजनालय सहायक